Back to profile
Tattoo
Collect
Tattoo selected as Masterpiece 6 months ago
Tattoo by Simon Zook

Simon Zook © 2019 - 9 months ago

Download image 95.95 KB
Naruto/Kurama✨✨✨✨ tatuaje para Isaias, muchas gracias!!! Amigos, estoy tomando turnos para Enero, consultas al correo 📩 simonzooktattoo@gmail.com #animetattoo #naruto #kurama #simonzooktattoo
Comments
  • No comment
® 2019All rights reservedAboutContactHelpThe largest Internet tattoo webF